1/17/2012

From sketch to life

Rarely I sketch something.

Rarament faig esbossos.

sketch
This is the sketch of Suspended pieces.

Aquest és l'esbós de penjolls "Suspesos"

sketch
Initially I wanted to finish them with twigs, but finally it was difficult to find such small and sturdy twigs and I left this idea apart. After few months having them in the drawer I decided to finish them with pearls and I think it worked out perfectly! Love the contrast and harmony between the clay and pearls!

 Inicialment volia acabar aquests penjolls amb branquetes de pi, però finalment ha estat difícil trobar branquetes petites i fortes. Després de tenir les peces dins el calaix durant mesos vaig decidir acabar-les amb perles i crec que aquesta combinació ha funcionat perfectament! M'encanta el contrast i l'harmonia entre el fang rugós i les perles tan perfectes!

Suspended
Oh yes, this is my little helper! :)

Ah, i aquest és el meu petit ajudant! ;)
my little helper :) 
Find more creative spaces here++

7 comments: